Privacy & Cookie Disclaimer Outbase Explorers

De besloten vennootschap Outbase Explorers is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81922930, gevestigd aan de Houtrakkade 34, 3454JS, De Meern.

 

Artikel 1 Welke gebruikersgegevens we verzamelen

Wij kunnen persoonsgegevens over u verwerken als u gebruik maakt van onze diensten/producten of als u ons telefonisch, per e-mail of bij het invullen van een contactformulier op de website informatie heeft verstrekt. Wij kunnen onder meer verwerken: uw voor- en achternaam, e-mailadres, IP-adres (al dan niet gedeeltelijk) en telefoonnummer.

 

Artikel 2 Waarom we uw gegevens verzamelen

Wij verwerken persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u per e-mail en/of post te kunnen benaderen. Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken in het kader van de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst.

 

Artikel 3 Hoe lang bewaren wij uw gegevens

We doen redelijke inspanningen om persoonlijke informatie slechts zo lang te bewaren i) aangezien de informatie nodig is om te voldoen aan het verzoek van een persoon, ii) indien nodig om te voldoen aan wettelijke, regelgevende, interne bedrijfs- of beleidsvereisten, of iii) totdat die persoon vraagt dat de informatie wordt verwijderd. De bewaartermijn van gegevens is afhankelijk van de specifieke aard en omstandigheden waaronder de gegevens zijn verzameld. Per verkocht/gekocht/verhuurd voertuig of voertuig dat voor onderhoud wordt aangeboden, houden wij een dossier bij om de historie en staat van het voertuig/onderhoud bij te houden.

 

Artikel 4 Doorgifte aan derden
We delen geen persoonlijke informatie met derden, behalve indien nodig voor onze legitieme professionele en zakelijke behoeften, om uw verzoeken uit te voeren, en/of zoals vereist of toegestaan door de wet of professionele normen.

 

Artikel 5 Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
Uiteraard kunt u uw persoonsgegevens inzien, bijwerken of verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek sturen naar info@outbaseexplorers.com. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken.

 

Artikel 6 Beveiliging gegevensverzameling

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De personen die toegang hebben tot de gegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven. Deze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@outbaseexplorers.com.

 

Artikel 7 Disclaimer
Alle via deze website verstrekte intellectuele eigendomsrechten (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Outbase Explorers. Het is niet toegestaan informatie te kopiëren, te downloaden of anderszins openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Outbase Explorers. U mag informatie op deze website downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Outbase Explorers behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Artikel 8 Auteursrecht
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Outbase Explorers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Outbase Explorers, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Artikel 9 Overige
Deze disclaimer kan in de loop van de tijd evolueren. Wanneer we wijzigingen aanbrengen in deze disclaimer, zullen we de “bijgewerkte” datum bovenaan deze pagina herzien.

 
 

Privacy & Cookie Disclaimer Outbase Explorers

 

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam: Verkenners buiten de basis
Bezoekadres: EM 514, 345F Foupana, 8700-061 Moncarapacho, Portugal

Openingstijden: Op afspraak
Telefoonnummer: +351 912 821 829
E-mailadres: info@outbaseexplorers.com
KvK-nummer: 81922930
BTW-nummer: NL862270832B01

 

Verwijzingen in deze Online Privacyverklaring naar ‘wij’, ‘onze’ en ‘ons’ zijn naar Outbase Explorers en haar dochterondernemingen.